به گزارش برنا، ژنرال «کنت مک‌کنزی» فرمانده نیروهای تروریست آمریکایی در منطقه گفت که ماموریت آمریکا در افغانستان این بوده که مانع از آن شود که گروه‌های تروریستی از این کشور برای تهدید منافع و امنیت آمریکا، متحدان و شرکای آن استفاده کنند.

وی که در جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا صحبت می‌کرد، افزود: «ما بر همکاری تنگاتنگ با دولت افغانستان و متحدان ناتو تمرکز کرده‌ایم تا با مسئولیت پذیری عملیات پشتیبانی در افغانستان را پایان بخشیم. این مهمترین تلاش من در حال حاضر است».

مک‌کنزی مدعی شد: «هدف یگانه ما در افغانستان این بوده که اطمینان یابیم القاعده و دیگر گروه‌های افراطی بار دیگر هرگز نتوانند به طراحی، آماده سازی و انجام حملات علیه آمریکا و متحدان ما بپردازند».

وی گفت: «این کارزار به صورت قابل توجهی طی سال‌ها تکامل یافت که این هدف از طریق مبارزه فعال تا تلاش‌های مشاوره‌ای برای ارتقای توانایی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستانی برای انجام ماموریت‌هایشان حاصل شده است».

فرمانده نیروهای تروریستی در منطقه اضافه کرد: «اینکه حادثه دیگری شبیه 11 سپتامبر به وقوع نپیوسته، تصادفی نیست بلکه این، محصولی انباشته از این تلاش‌هاست».

وی گفت: «در حال حاضر در حال برنامه ریزی بیشتر برای عملیات ضد تروریستی در این منطقه بوده تا اطمینان یابیم که سازمان‌های افراطی که برای بقای خود در داخل افغانستان تلاش می‌کنند تحت نظارت و فشار دائم ما باشند».

مک‌کنزی افزود: «موضع گیری قوای تهاجمی آمریکا برای حفاظت از این است که طالبان نتواند به هیچ وجه‌ در بازاستقرار منظم ما مداخله کند».

فرمانده نیروهای تروریستی آمریکا در ادامه سخنانش در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفت: «در خاورمیانه،‌ معتقدم که چین و روسیه به توسعه تلاش‌های خود برای بهبود موضعشان در منطقه و کمرنگ کردن جایگاه آمریکا هرجا که ممکن باشد،‌ ادامه خواهند داد».

وی در ادامه تاکید کرد که خارج کردن نیروهای آمریکایی از افغانستان عملیاتی بسیار پیچیده به شمار می‌آید.

مک‌کنزی گفت:‌«منافع چین در خاورمیانه اغلب اقتصادی است اگر چه معتقدیم که آنها آرزو دارند که پایگاهی در آنجا داشته باشند اما با آن فاصله دارند».

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: