به گزارش برنا، حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن به عنوان حزب حاکم بر این کشور در انتخابات پارلمانی هر سه کرسی به رای گذاشته شده را از دست داد؛ این اولین انتخابات سراسری از زمان سر کار آمدن نخست وزیر «سوگا یوشیهیده» در شهریور سال ۲۰۲۰ میلادی بود.

رای گیری در دو حوزه انتخاباتی پس از آن برگزار شد که کرسی نمایندگان آنها از حزب لیبرال دموکرات به دلیل رشوه خواری و خرید رای خالی ماند.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: