به گزارش برنا، آنتونی بلینکن روز دوشنبه در بیانیه‌ای مطبوعاتی افزود: آمریکا ایجاد رژیم جهانی تحریم‌های ضد فساد در انگلیس را تحسین می‌کند که شراکت آمریکا-انگلیس را در مبارزه علیه فساد و روابط مالی قاچاق تقویت می‌کند.  

وی ادامه داد: فساد، حاکمیت قانون را تضعیف، اعتماد شهروندان به دولت‌هایشان را کم رنگ، رشد اقتصادی را مختل و جرم فراملی و سوء استفاده از حقوق بشر را تسهیل می‌کند.

وزیر خارجه آمریکا اضافه کرد: رژیم جهانی تحریم‌های ضد فساد، تلاش‌های انگلیس در مبارزه با فساد جهانی را تحکیم، ابتکارات جاری آمریکا را تکمیل، توانایی ما را در همکاری و هماهنگی درباره برنامه‌های قابل مقایسه حقوق بشری و  تحریم فساد همچون برنامه جهانی تحریم‌های مگنستکی آمریکا برجسته می‌سازد.

بلینکن خاطر نشان کرد: با یکدیگر، همراه با سایر متحدان و شرکا، ما ارتقای ارزش‌های مشترکمان را با ابزارهای مشابه دنبال خواهیم کرد. بازیگران فاسد و تسهیلگرانشان، به سیستم‌های مالی ما دسترسی نخواهند داشت. آمریکا منتظر تداوم شراکت ما با دولت‌های همفکر و جوامع مدنی مشابه برای دفاع از حقوق بشر، مبارزه با فساد، ارتقای توانایی و حکمرانی خوب است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: