به گزارش برنا،محمدعلی ابطحی در توئیتی نوشت: آقای رئیسی هرچه می توانید کمک کنید تا دولت فعلی،برجام را به نتیجه برساند.

زمان شما هم طرفدارانتان سخت می گیرند هم طرف های خارجی.

آقای روحانی حاضر است مسئولیت اتمام را بر عهده بگیرد.

و در آغاز کارتان گشایش اقتصادی برای مردم خواهد بود.

این مدت کوتاه را به نفع مردم از دست ندهید.

IMG_20210627_225002_126

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: