به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، سخن در خصوص پهپادهای " آلتیوس —اُ" است. این پهپاد برای مسافت های طولانی در نظر گرفته شده و وزن آن بیش از 7.5 تن است.

پیشتر اطلاع داده شد که این پهپاد سنگین باید 5 تن وزن داشته باشد. قرارداد با وزرات دفاع روسیه برای ساخت آن در سال 2011 منعقد شد.

یکی از سنگین ترین پهپادهای ضربتی در حال حاضر Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk آمریکایی است که تقریبا 15 تن وزن دارد.

در ماه می سال 2018 در رژه روز پیروزی پهپادها ی ضربتی به نمایش در آمدند.