به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، قاضی صلواتی، رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی، با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حضور مردم امروز بسیار شگفت انگیز است و مردم ایران نشان دادند که محکم پای انقلاب ایستاده اند. 

قاضی صلواتی افزود: مردم حامیان نظام هستند و تا آخرین لحظه از نظام مقدس جمهوری اسلامی حمایت می کنند.