به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به گزارش العهد،"ریا الحسن" وزیر کشور لبنان موضوع مجاز بودن انصراف از نامزدی در انتخابات پارلمانی خارج از مهلت مقرر قانونی را مطرح کرد به این معنی که وی پیروزی حسن عزالدین را به اطلاع هیات وزیران رسانده و وزارت کشور رسما این پیروزی را اعلام خواهد کرد.

براساس این اطلاعات، "حسن عزالدین" توانست کرسی خالی حوزه انتخاب صور را به دلیل نبود رقیب انتخاباتی از آن خود کند، زیرا "بشری الخلیل" رقیب شیخ حسن عزالدین ششم آوریل در حوزه انتخابی شهر صور از رقابت انتخاباتی انصراف داد.

با این حال قانونی بودن کنار کشیدن بشری الخلیل از نامزدی انتخابات خارج از مهلت تعیین شده این سووال را مطرح کرد که آیا وی اساسا مجاز به انصراف بود یا باید با توجه به قوانین انتخابات به رقابت ادامه می‌داد؟

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: