به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «کوروش مجیدی» سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در دیدار با مارسل آمون تانوه وزیر امور خارجه رونوشت استوارنامه خود را به وی تسلیم کرد.

وی در ادامه با اشاره به سابقه طولانی روابط دو کشور، راهکارهای توسعه مناسبات دوجانبه، برگزاری دومین دور کمیسیون مشترک و همچنین آمادگی بخش های دولتی و خصوصی جمهوری اسلامی ایران جهت مشارکت در پروژه های اقتصادی و زیربنایی کشور میزبان مورد تاکید قرار گرفت.  

در پایان این دیدار تانوه برای سفیر کشورمان در ادامه ماموریتشان در ساحل عاج آرزوی موفقیت کرد.