به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا,  عبدالرضا رحمانی فضلی گفت: استان کردستان نقش تاریخی خود را ایفا کند. بخش خصوصی باید به روند توسعه استان کردستان ورود جدی‌تر داشته باشد.

او افزود: پیگیری های وزارت کشور، سند توسعه برای چهار استان کشور تدوین شده است و در واقع ما در سند توسعه دنبال الگویی برای توسعه متوازن هستیم.