به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، برای اجرای این پروژه‌ها  ۲۵ هزار میلیارد ریال هزینه شده که ۱۰ هزار میلیارد ریال آن از محل بودجه دولتی و ۱۵ هزار میلیارد ریال نیز سهم بخش خصوصی است.

رییس جمهوری در این مراسم گفت: ۳۵۰۰ میلیارد تومان طرح صنعتی را افتتاح کردیم که ۹۱۵ میلیارد تومان آن ریالی و بخش دیگری هم ارزی و ۱۶۶ میلیون یورو بود ؛ بنابرین طرح عظیمی در بخش صنعت است که نشان از فعال بودن مردم ما در بخش تولید و صنعت است.

روحانی اضافه کرد:برای همه ما خوشحال کننده هست که مردم عزیز این استان ۵۰ درصد کاشی و سرامیک کشور را تولید می کنند و در کشور ۶۰۰ میلیون متر مربع تولید کاشی و سرامیک است.

وی استعداد کشور در زمینه های مختلف مخصوصا در این استان را وافر توصیف کرد و گفت: برخی از طرحهای مورد افتتاح طرحهای توسعه بود برخی کاشی بود برخی بتن سبک و برخی داروسازی و مکملهای غذایی .

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: