به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، روز یکشنبه حداقل ۱۴ نفر در تیراندازی مردان مسلح در داخل کلیسایی در بورکینا فاسو کشته شده اند.

هنگام حمله مراسمی در این کلیسا واقع در هانتوکورا در بخش شرقی کشور در جریان بود.

هویت مهاجمان یا انگیزه آنها هنوز روشن نیست.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: