همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور با حضور ریاست جمهوری در وزارت کشور برگزار شد.

لینک کوتاه خبر