به گزارش خبرگزاری برنا ، غلام حیدر زورقی اظهار داشت: با توجه به بارندگی‌های مطلوب سیستان و بلوچستان ۹ هزار هکتار از زمین‌های جنوب و هفت هزار هکتار از زمین‌های شمال استان به کشت ذرت علوفه‌ای اختصاص یافت.

وی افزود: برداشت سورگوم در سیستان و بلوچستان از اواخر اردیبهشت آغاز و تا شهریور ادامه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: کشت سورگوم به دلیل قابلیت‌های فراوان دامپروری در استان از اهمیت بالایی برای مردم منطقه برخوردار است.

 سورگوم زراعی گیاهی از خانواده غلات است که در ایران ذرت خوشه‌ای نامیده می‌شود.

با توجه به شباهت ظاهری این گیاه با ذرت و ارزن که سبب شده آمار سطح کشت این ۲ گیاه با هم مخلوط شود، برای ایجاد تمایز میان آنها سورگوم که یک اسم جهانی برای این گیاه است استفاده می‌شود.

سورگوم از نظر اهمیت در بین غلات در دنیا بعد از گندم، برنج، ذرت و جو در مقام پنجم قرار دارد.