به گزارش خبرگزاری برنا ازفارس، سردار "رهام بخش حبیبی" اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مطلع شدند قاچاقچیان قصد دارند محموله ای از مواد مخدر را انتقال دهند.
وی با بیان اینکه موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفته و به یکی از محورهای ورودی شهر شیراز اعزام شدند، افزود: پس از ایست و بازرسی های محسوس و نامحسوس، در نهایت در این رابطه یک خودرو وانت شناسایی و توقیف شد.
فرمانده انتظامی استان فارس گفت: در بازرسی از این خودرو 330 کیلو و 200 گرم تریاک که در زیر بار ذغال جاسازی شده بود، کشف و در این خصوص 2 متهم دستگیر شدند.
سردار حبیبی گفت: مبارزه با مواد مخدر و سوداگران مرگ همواره به عنوان یکی از اولویت های اصلی این فرماندهی محسوب می شود. 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: