به گزارش خبرگزاری برنا از فارس،در دوران قرنطینه ارتباط با دوستان بر اساس اولویت است و ارتباط های نزدیک کمرنگ می شوند. یکی از عوامل موثر بر رضایتمندی از زندگی و هستی، مقاومت در برابر بیماری ها، دوستی های بین افراد است. اما این روزها به علت قرنطینه و محدودیت ها، افراد از فضاهای مجازی برای رفع نیازهای اجتماعی خود استفاده می کنند، اما این نوع ارتباط نسبت به ارتباط رو در رو و حضوری کمتر باعث رضایتمندی می شود.
بهترین راه دوستی در دوران کرونا
این طبیعی است که بخواهیم در جامعه شانه به شانه دوستانمان باشیم، اما در این همه گیری بهترین راهی که نشان دهیم دوستانمان چقدر برایمان اهمیت دارند، این است که فاصله فیزیکی را با آنها حفظ کنیم تا باعث به خطر افتادن آنها نشویم.
تحقیقات نشان داده که قرنطینه اثرات منفی زیادی بر روابط افراد گذاشته و این موضوع در مورد افراد مبتلا به بیماری های روانی، نوجوانان، کهنسالان، پررنگ تر است.
در مورد سلامت روانی و احساس تنهایی در دوران کرونا توصیه می شود احساس تنهایی را جدی بگیریم و برای ارتباط انسانی روزانه اولویت قائل شویم، همچنین سعی در بهبود مهارت های اجتماعی داشته باشیم و در مورد حس خود با دیگران گفت و گو کنیم.
اگر چه در دوران کرونا هستیم، اما گاهی فراموش می کنیم که به سلامت جسمی و روانی خود توجه کنیم که این امر تاثیر مخربی بر توانایی کنار آمدن ذهنی ما با تنهایی این دوران دارد، بنابراین باید به این موضوع توجه کنیم.
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: