به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، کیوان نیازی با بیان این که به منظور استفاده از ظرفیت تشکلها وجذب حداکثری مشارکتهای مردمی در امر ساماندهی کودکان خیابانی وکودکان کار از موسسات خیریه دعوت به همکاری می کنیم، گفت: سازمان های مردم نهاد وتشکل های مردمی بایستی حضور پررنگ تری در فرآیند توانمندسازی کودکان خیابانی و کار و خانواده های آن ها، فرهنگ سازی و کنترل پدیده کودکان خیابانی و کار داشته باشند.
وی با اشار به این که تبلیغات و پیام های تولیدی باید توسط افرادمجرب تهیه، کارشناسی شده و تاثیرگذارباشد، افزود: نشست های تخصصی فیمابین دستگاه های صف اول در امر ساماندهی کودکان خیابانی و کار علی الخصوص دفتر اتباع بیگانه و تدوین برنامه های عملیاتی با قید فوریت باید مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس با تاکید بر حمایت های آموزشی و اقتصادی جهت کودکان کار، ادامه داد: در این راستا تعامل با دادگستری در خصوص مجازات های جایگزین حبس واستفاده از این فرصت و ظرفیت در جهت ساماندهی کودکان خیابانی وکنترل این معضل اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است.
نیازی تصریح کرد: توانمندسازی خانواده کودکان کار باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد.
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: