به گزارش خبرگزاری برنا ازفارس، در پی بروز این آتش سوزی و تماس های پر اضطراب کارگران یک گاراژ با سامانه 125، ستاد فرماندهی آتش نشانی شیراز ساعت 12:40 گذشته بی درنگ نیروهای عملیات ایستگاه های 7 و 10 را به همراه خودروتانکر آبرسان به محل حادثه در ابتدای بلوار فرصت شیرازی اعزام کرد.
علیرضا عدلو سخنگوی سازمان آتش نشانی در این باره گفت: کارگران در یک گاراژ مشغول به کار بودند که ناگهان بدنه مخزن تانکر(حاوی ده هزار لیتر گازوییل) دچار آتش سوزی شده و دود زیادی به بیرون زبانه می کشید.
وی افزود: آتش نشانان به سرعت در محل حادثه حضور یافتند و پس از ایمن سازی محل، با بستن دستگاه تنفسی در میان دود و آتش به سمت تانکر رفته و با کشیدن لوله های آبدهی به خاموش کردن آتش سوزی پرداختند.
عدلو خاطرنشان کرد: آتش نشانان پس از خاموش کردن آتش و ارائه تذکرات ایمنی لازم به کارگران، به عملیات خود پایان دادند.