به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، همزمان با بازگشایی مدارس، مدرسه تلویزیونی ایران پخش خود را از سه شبکه قرآن، آموزش و چهار از شنبه 15 شهریور آغاز می کند.

مدرسه تلویزیونی ایران در شبکه قرآن روزانه ۳ ساعت برنامه خواهد داشت و از روز یکشنبه 16 شهریور ماه با آموزش دروس تخصصی رشته علوم و معارف اسلامی از ساعت 15 الی 17در دستور کار خواهد داشت.

دروس اصول عقائد، اخلاق، تاریخ اسلام و عربی هر روز به صورت زنده  از تاریخ 16 شهریور ماه ساعت 15 الی 17پخش می شود و از 22 شهریور نیز دروس قرآن و پیام های آسمانی از پیش دبستان تا مقطع ششم روی آنتن شبکه قران و معارف سیما خواهد بود.

انس با قرآن کودکان پیش دبستان شنبه ها ساعت 11 و آموزش قرآن اول دبستان ساعت 11:30 پخش می شود.

یکشنبه ها در ساعت 11 هدیه های آسمان دوم ابتدایی و در نیم ساعت بعدی آموزش قران دوم ابتدایی و دوشنبه ها نیز هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی و آموزش قران سوم ابتدایی از این شبکه پخش می شود.

سه شنبه ها به آموزش قران چهارم ابتدایی و هدیه های آسمان سوم ابتدایی و چهارشنبه ها به هدیه های آسمان و آموزش قران پنجم اختصاص دارد.  روزهای پنج شنبه نیز دروس قرانی مقطع ششم تدریس می شود.

مدرسه تلویزیونی ایران در شبکه قرآن و معارف سیما هماهنگ با شورای آموزش سازمان صداوسیما و وزارت آموزش و پرورش به تولید برنامه می پردازد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: