به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، این شاعر جوان در نوجوانی به ادبیات داستانی علاقمند شده و با رمان هایش به جشنواره خوارزمی پاگذاشته است. آثاری که جوایر منطقه ای، استانی و خوارزمی را برایش به ارمغان آورده است.

سحرگاه و شب مستی،نیارامم به بالینم

شعاع نیرین هر دم زند جامی به جام من

علی اکبری ورود به دنیای شعر را مسیری پر فراز و نشیب برای خود می داند، راهی که باید به تنهایی در آن گام بردارد و امیدوار باشد، تا اساتید گرانقدر ادبیات فارسی راهنمایش باشند. او در مورد انتشار کتاب شعرش چنین توضیح داد: زمانی که وارد انجمن ادبی شدم، شعرهایم مورد توجه اساتید فن قرار گرفت و تعدادی از آنها درکتاب آثار برتر نوجوانان با نام «چکامه های فرهنگ» منتشر شد. پس از آن سازمان نخبگان و فرهیختگان ادبی مجموعه اشعارم را در کتابی با عنوان «سه نقطه» منتشر کرد. اشعار این کتاب مضامینی فلسفی و عرفانی دارد و مفاهیمی از شناخته های بشر در زمینه علوم ونجوم هم در آن به چشم می خورد.


 

وجودی کز وجوب

ممکن بذات هستی،من وجودم کز وجوب

اجتهد فی کسب فیضه انی فیه الدووب

شرب فیض کز واجب الجود و وجودش واجبست

تک به تک بیت وجودم را خدایم کاتب است

هر هجا تقطیع عشق و رکنش عرفان شهود

من بگویم ذکر مستی و انا فی السجود

حال عابد در عبادت همچو حال مست ومی

جوششی زان در می قلبم بباشد سوز نی

مولوی و عشق او،جانم هزاران تکه کرد

تکه هایم قافیه،بر مثنوی آه و درد

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: