به گزارش گروه فرهنگ وهنر خبرگزاری برنا، برنامه «اسلام دات کام» که در هر قسمت به موضوعات اساسی ، آموزه ها و نکات مهم اخلاقی و معرفتی اسلام و قرآن می پردازد، این بار به موضوع پیامبران بنی اسرائیل در قرآن اختصاص دارد.

این برنامه نشان می دهد که آموزه های اسلامی، تمامی مسلمانان را به ایمان و اعتقاد به انبیای راستین الهی از امت های گذشته و تصدیق آن ها به عنوان پیام آوران وحی و تعالیم آسمانی فرا می خواند. بر همین اساس، مسلمانان به تمامی انبیای الهی مبعوث شده برای اقوام پیشین، احترام می گذارند.در این بین انبیای بنی اسرائیل، جایگاه ویژه ای برای مسلمانان دارند و کتاب مقدس مسلمانان یعنی قرآن، سرگذشت تعدادی از آنها را در سوره های مختلف بیان کرده است.

در این برنامه همچنین بیان می شود شاید مهم ترین پیامبر بنی اسرائیل که در چند سوره قرآن به مراحل مختلف سرگذشت او اشاره شده است، حضرت موسی (ع) است. از آن حضرت و در شرح مبارزات ایشان برای نجات بنی اسرائیل از ظلم و ستم فرعون، در جای جای قرآن و سوره هایی مانند اعراف، یونس، کهف، شعراء، دخان، قصص و طه سخن به میان آمده است.

اگرچه در سوره های متعددی از کتاب مقدس مسلمانان یعنی قرآن، مراحل مختلف سرگذشت حضرت موسی (ع) بیان شده است اما آن حضرت تنها پیامبر از بنی اسرائیل نیست که در قرآن از وی سخن به میان آمده است. علاوه بر ایشان، قرآن، به تفصیل به ماجراهای درس آموز و عبرت آفرین زندگی حضرت یوسف (ع)، در سوره ای مستقل به نام همان پیامبر الهی پرداخته است. مقاطعی از حیات داود (ع) و سلیمان (ع) نیز به عنوان شخصیت های شناخته شده بنی اسرائیل، در قرآن مورد اشاره قرار گرفته است. این کتاب آسمانی آنها را خلیفة الله، دارای حکمت، نیایش کننده، صاحب کتاب آسمانی و یادکننده خداوند معرفی می کند و برخلاف تعالیم یهودیان امروز که آنها را صرفا پادشاهانی حاکم بر بنی اسرائیل می دانند، از آنها به عنوان انبیای الهی یاد می کند. قرآن مجید در آیاتی چند، به سوء رفتار گروه هایی از بنی اسرائیل با پیامبران خود نیز اشاره کرده است. نافرمانی از پیامبران، انکار و تکذیب آنان و حتی آزار و اذیت و کشتن آنها، رفتارهای سوئی است که به خاطر ارتکابشان توسط گروه هایی از بنی اسرائیل، سرزنش قرآن مجید را از آنها در آیاتی چند در پی داشته است.

«اسلام دات کام» به تهیه کنندگی روح ا... محقق و با اجرای سهیل اسعد چهارشنبه ساعت5:30،به وقت تهران از شبکه هیسپان‎تی‎وی به مدت 25 دقیقه پخش می شود و تکرار آن همان روز ساعات10:30 ،14:00و 19:30 و روز  پنجشنبه ساعات 3:30 و17:30 بازپخش  می شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: