به گزارش برنا، در این مجموعه قصه‌هایی کوتاه به قلم نویسندگانی چون: داوود امیریان، محمد باغبان‌آقایی، ابراهیم حسن‌بیگی، فرهاد حسن‌بیگی، محید درخشانی، افسانه شعبان‌نژاد، محسن مؤمنی، مهدی میرکیایی، عبدالمجید نجفی، و.... گنجانده شده است.

در بخشی از این کتاب آمده است: «عمه‌ربابه به اتاق آمد. من هم با زنبیل جوجه‌ها وارد اتاق شدم. مادر نگاهی به عمه‌ربابه کرد و وقتی دید او متوجه نیست، با چشم و ابرو به من فهماند که جای جوجه‌ها توی حیاط است. من هم که می‌دانستم عمه‌ربابه جوجه‌هایش را دوست دارد، گفتم: «ولی عمه‌ربابه ناراحت می‌شود.»

عمه‌ربابه به من نگاهی کرد و گفت: «از چی عمه جون...»

مادر با دستپاچگی گفت: «از هیچ‌چی. کسی که چیزی نگفت.»

بعد هم چنان اخمی به من کرد که جوجه‌ها را همان جا گذاشتم و به اتاق دیگر رفتم.

مادر به اتاق آمد؛ ولی قبل از آن‌که به سماور نزدیک شود، به من نزدیک شد و به‌جای شیر سماور، گوش مرا پیچاند و گفت: تا تو باشی، آبروی آدم را جلوی مهمان نبری.»

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: