به گزارش برنا، صمد عزیزنژاد و میثم پیله فروش کارشناسان اقتصادی مهمانان این برنامه هستند. تنظیم بازار، مالیات بر سوداگری، سیستم‌های مقابله با فرار مالیاتی در کشورهای مختلف و حکمرانی الکترونیک از محورهای این برنامه هستند.

«پایش» به تهیه کنندگی الهام پیرهای کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما است که امشب پس از بخش خبری ساعت ۱۹ و با اجرای سعید توکلی روی آنتن می رود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: