به گزارش برنا، ورح‌الله عبدالهی گفت: به این منظور در نظر داریم با برگزاری دوره تربیت تسهیلگر «دوره والدگری» با همکاری مدرسه سیمرغ، برای افراد واجد شرایط ساکن در شهرستان‌های استان تهران، این خدمت ارزنده را در سراسر استان تهران توسعه داده و شاهد رشد و شکوفایی نسلی از کودکان سالم و بالنده باشیم.

عبدالهی تصریح کرد: این دوره بیش از آن که روی فرزندان متمرکز باشد بر والدین تمرکز دارد. در این برنامه از استعاره «پیام» به عنوان زیربنای ایجاد روابط مثبت میان والد و کودک استفاده شده است. در طی دوره افراد ترغیب میشوند پیام‌هایی را که در کودکی از والدینشان در مورد والدگری دریافت کرده‌اند، بیابند و این پیام‌ها را بازاندیشی کنند

مدیر روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: هدف و نیت سازمان تبلیغات آن است که برای والدین و مربیان بومی شهرستان‌های استان تهران شرایطی فراهم شود تا بتوانند از دوره‌های والدگریِ با کیفیتی که در پایتخت برگزار می‌شود، بهره‌مند شوند تا با همسان سازی آموزه‌های این دوره‌ها با شرایط فرهنگی و اجتماعی منطقه خود، زمینه رشد و بالندگی کودکان و والدین آن منطقه را فراهم کنند. تعهد شرکت کنندگان این دوره‌ها به ادامه این مسیر و سهیم شدن تجربیاتشان با دیگران و حفظ ارتباط با موسسه اصلی، موجب می‌شود در آینده‌ای نزدیک تعداد قابل توجه‌ای شبکه مربی و والد توانمند و مجهز به ابزارهای به روز  مربی گری در این شهرستان ها به وجود بیاید.

وی در پایان خاطرنشان کرد:  از همه افراد علاقمند ساکن در شهر تهران و شهرستان های این استان دعوت می‌شود اطلاعات خود را در قالب فرمی که به پیوست ارائه می‌شود، ارسال کنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: