به گزارش برنا، این مراسم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بدون حضور مردم و فقط با حضور داوران و نامزدهای دریافت جایزه بخش‌های مختلف جشنواره و اصحاب رسانه در تالار وحدت برگزار شد.

اختتامیه+ی+سی+و+ششمین+جشنواره+ی+موسیقی+فجر

اختتامیه+ی+سی+و+ششمین+جشنواره+ی+موسیقی+فجر (29)

اختتامیه+ی+سی+و+ششمین+جشنواره+ی+موسیقی+فجر (28)

اختتامیه+ی+سی+و+ششمین+جشنواره+ی+موسیقی+فجر (27)

اختتامیه+ی+سی+و+ششمین+جشنواره+ی+موسیقی+فجر (26)

اختتامیه+ی+سی+و+ششمین+جشنواره+ی+موسیقی+فجر (25)

اختتامیه+ی+سی+و+ششمین+جشنواره+ی+موسیقی+فجر (24)

اختتامیه+ی+سی+و+ششمین+جشنواره+ی+موسیقی+فجر (23)

اختتامیه+ی+سی+و+ششمین+جشنواره+ی+موسیقی+فجر (22)

اختتامیه+ی+سی+و+ششمین+جشنواره+ی+موسیقی+فجر (21)

اختتامیه+ی+سی+و+ششمین+جشنواره+ی+موسیقی+فجر (20)

اختتامیه+ی+سی+و+ششمین+جشنواره+ی+موسیقی+فجر (19)

اختتامیه+ی+سی+و+ششمین+جشنواره+ی+موسیقی+فجر (18)

اختتامیه+ی+سی+و+ششمین+جشنواره+ی+موسیقی+فجر (17)

اختتامیه+ی+سی+و+ششمین+جشنواره+ی+موسیقی+فجر (16)

اختتامیه+ی+سی+و+ششمین+جشنواره+ی+موسیقی+فجر (16)

اختتامیه+ی+سی+و+ششمین+جشنواره+ی+موسیقی+فجر (15)

اختتامیه+ی+سی+و+ششمین+جشنواره+ی+موسیقی+فجر (14)

اختتامیه+ی+سی+و+ششمین+جشنواره+ی+موسیقی+فجر (13)

اختتامیه+ی+سی+و+ششمین+جشنواره+ی+موسیقی+فجر (11)

اختتامیه+ی+سی+و+ششمین+جشنواره+ی+موسیقی+فجر (12)

اختتامیه+ی+سی+و+ششمین+جشنواره+ی+موسیقی+فجر (10)

اختتامیه+ی+سی+و+ششمین+جشنواره+ی+موسیقی+فجر (9)

اختتامیه+ی+سی+و+ششمین+جشنواره+ی+موسیقی+فجر (8)اختتامیه+ی+سی+و+ششمین+جشنواره+ی+موسیقی+فجر (6)

اختتامیه+ی+سی+و+ششمین+جشنواره+ی+موسیقی+فجر (3)

اختتامیه+ی+سی+و+ششمین+جشنواره+ی+موسیقی+فجر (1)

اختتامیه+ی+سی+و+ششمین+جشنواره+ی+موسیقی+فجر (1)

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: