مخاطبان خبرگزاری برنا، در یک نظرسنجی بهترین سریال نوروز 1400 را انتخاب می کنند که نتیجه آرا به شرح زیر است:

    نون خ - شبکه یک : 61.69%

    هم بازی - شبکه دو : 3.87%

    گاندو2 - شبکه 3 : 27.07%

    نوروز رنگی - شبکه 5 : 7.38%

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: