به گزارش برنا، سون-اریک لیدمن استاد تاریخ اندیشه در دانشگاه گوتنبرگ سوئد است. او پیش از آغاز کار دانشگاهی مدتی سردبیر بخش فرهنگی یکی از روزنامه‌های بزرگ سوئد بود. در اوایل دههٔ ۱۹۶۰ چند مجموعه شعر و مقالات ادبی منتشر کرد. در سال ۱۹۶۶ از تز دکترای فلسفهٔ خود با عنوان زندگی ارگانیک در مباحث فلسفی آلمان ۱۷۹۵ـ ۱۸۴۵ دفاع کرد. از آن پس تاکنون ده‌ها کتاب و مقالهٔ فلسفی و علمی نوشته است که از میان آنها می‌توان به جهانی برای بازیافتن: دربارهٔ مارکس جوان اشاره کرد. کتاب «تاریخ عقاید سیاسی از افلاطون تا هابرماس» یکی از بهترین آثار این نویسنده است.

کتاب حاضر درباره اندیشه سیاسی فیلسوفان غربی از «افلاطون» تا «هابرماس» نوشته شده است. در این بررسی بسیاری از مسائل ایدئولوژیکی اندیشمندان سیاسی یونان بوستان مطالعه و ایدئولوژی های جدید سیاسی در دولت های بزرگی چون: اسکندر کبیر، امپراتوری رم و... شرح داده شده است. و نیز چند ویژگی مهم تحولات اجتماعی دوران میانة قرن پنجم تا سیزدهم م با تحلیل فلسفة «توماس آکونیاس ایتالیایی» توضیح داده شده است.

همچنین در کتاب درباره فروپاشی روابط فئودالی در قرن پانزدهم و شانزدهم اطلاعاتی ارائه و دربارة یکی از جدال انگیزترین چهره های تاریخ عقاید سیاسی یعنی «ماکیاولی» مطالبی آورده شده است. در ادامه آرا و خطابه ها و عقاید «فوتسه» که وجوه اشتراک زیادی با عرفان دارد، تحلیل و با بیان تضادهای آشکار ایدئولوژیک در سدة هفدهم وارد مبحث رشد و تحول آرای سیاسی از قرن هجدهم تا نوزدهم شده و در این مسیر آرای «ژان ژاک روسو» با اندیشمندان سیاسی عصر روشنگری مقایسه گردیده است. در پایان ضمن پرداختن به ایدئولوژی های سیاسی مدرن: «کنسرواتیسم (محافظه کاری) لیبرالیسم، سوسیالیسم، مارکسیسم، آنارشیسم، ناشیسم و نازیسم و کمونیسم، علل سقوط کمونیسم بررسی و ایدئولوژی «نئوکنسرواتیسم» با معرفی برجسته ترین عضو این مکتب یعنی «ایرونیگ کریستول»، تبیین گردیده است.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: