برنامه «شهر امن» به تهیه کنندگی و کارگردانی مجتبی احمدی به موضوع پلیس نامحسوس و کنترل تخلفات بزرگراهی تهران پرداخت. در این برنامه سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور جانشین پلیس راهور تهران بزرگ به عنوان کارشناس پلیس پاسخگوی برنامه بودند.

نظر شما