به گزارش برنا، ده برنامه اول پرمخاطب‌ کودکان در شبکه‌های مختلف سیما به این ترتیب بوده است :

شبکه         برنامه        میزان بیننده

دو        کلبه عموپورنگ       70.5

پویا     مهارت‌های زندگی    66.2

پویا       کارآگاه، نجار          61

پویا   خروس زیرک، روباه کلک  55.7

پویا       خوشمزه                   49.8

پویا     خانه آبنباتی              46.8

پویا      شکرستان کرونا        41.5

پویا    آقا معلم و بچه‌ها       39.2

پویا    رعنا دختر دهقان      33.9

قرآن و معارف  منم بچه مسلمان  32.6

بر اساس این نظرسنجی، مجموع میزان بیننده «پیگیر» و «نسبتا پیگیر» برنامه‌های «کلبه عموپورنگ» و «قصه‌های ملسو» بیشتر از بیننده «اتفاقی» آن‌ها بوده و این نتایج گویای آن است که بینندگان، این برنامه‌ها را بیشتر به صورت هدفمند تماشا کرده‌اند.

بر اساس این نظرسنجی، به جز برنامه‌های «خوشمزه» و «رعنا دختر دهقان»، مجموع میزان بیننده «پیگیر» و «نسبتا پیگیر» تمامی‌برنامه‌های مورد بررسی، بیشتر از بیننده اتفاقی آن‌ها بوده است. این نتایج گویای آن است که کودکان، برنامه‌های شبکه پویا را به صورت هدفمند تماشا کرده‌اند.

ده برنامه اول پرمخاطب‌ نوجوانان در شبکه‌های مختلف سیما به این ترتیب بوده است :

شبکه       برنامه          میزان بیننده

آموزش  مدرسه تلویزیونی ایران  47.8

دو        کلبه عموپورنگ           45.5

پویا     دورت بگردم ایران     28.2

امید        راز جزیره               23.7

دو         مسابقه محله           23.6

پویا        مثل نامه                23.2

پویا        پند پارسی            19.3

امید    مدرسه تلویزیونی ایران  19.1

امید      مسابقه اسطرلاب       18.5

دو          اخبار جوانه‌ها           16.8

بر اساس این نظرسنجی، مجموع میزان بیننده «پیگیر» و «نسبتا پیگیر» برنامه‌های «بازی ویزیون»، «مدرسه تلویزیونی ایران» و «خانواده امید» بیشتر از بیننده «اتفاقی» آن‌ها بوده و این نتایج گویای آن است که بینندگان، این برنامه‌ها را بیشتر به صورت هدفمند تماشا کرده‌اند.

بر اساس این نظرسنجی، به جز برنامه «دورت بگردم ایران»، مجموع میزان بیننده «پیگیر» و «نسبتا پیگیر» تمامی‌برنامه‌های مورد بررسی، بیشتر از بیننده اتفاقی آن‌ها بوده است. این نتایج گویای آن است که کودکان، برنامه‌های شبکه پویا را به صورت هدفمند تماشا کرده‌اند.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: