به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ کتاب «نام خدا و آینده ادیان ابراهیمی» نوشته برتولد کلاپرت Bertold Klappert در ۳۱۰ صفحه منتشر شد. این کتاب حاصل چهار دهه پژوهش برتولد کلاپرت، نویسنده متولد اندونزی است. او در این کتاب درباره گفت‌وگوی بین‌مذهبی میان مسلمانان، مسیحیان و یهودیان نوشته است.

این کتاب به دو بخش کلی تقسیم می‌شود. در بخش نخست گفتمان بین‌مذهبی یهودی و مسیحی، معنای بنیادین اسامی و تصویر خدا در عهد قدیم و جدید مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم نیز، حضرت ابراهیم(ع) به عنوان شخصیتی کلیدی در میان یهودیان، مسیحیان و مسلمانان معرفی شده است. او در گفت‌وگو بین‌مذهبی میان یهودیان، مسیحیان و مسلمانان اهمیت زیادی دارد. ضرورت دارد که مترجمان فارسی به برگردان این کتاب اقدام کنند.

این خبر را رایزنی فرهنگی ایران در آلمان برای انتشار به مهر ارسال کرده است.

5

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: