به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ «قلم رصاص» با دعوت از دکتر مهند الضاهر، نویسنده و پژوهشگر سیاسی، اتهام زنی نشریه لبنانی اللواء مبنی بر بی توجهی حزب به تحریم های آمریکا و فروپاشی نظام اقتصادی لبنان را واکاوی خواهد کرد.

گفتنی است این روزنامه لبنانی در انتقاد به حزب الله عنوان کرده است که فروپاشی نظام اقتصادی برای حزب الله جذاب است و هیچ تلاشی برای جلوگیری از نتایج زیانبار این تحریم ها انجام نمی دهد. همچنین ادعا کرده، حزب الله با ایجاد منابع سرمایه گذاری جایگزین، فروپاشی نظام اقتصادی را تسریع بخشیده و از این آشوب ها بهره کافی می برد.

مهند الضاهر، در تحلیل این موضوع ضمن بی اساس خواندن این نوع ادعاها، اذعان خواهد کرد که فروپاشی لبنان به مصلحت لبنان نیست و وجود حزب الله و مقاومت در حقیقت وجود لبنان است و به طبع اگر مقاومت نباشد، لبنان هم وجود نخواهد داشت.

وی همچنین تاکید خواهد کرد که لبنان همیشه به دنبال راه حل های اقتصادی درمانگر و فعال برای لبنان است.

«قلم رصاص» امشب 29 مهر ساعت 21 به وقت تهران با اجرای جیهان عبدالنبی بدران، تهیه شده در دفتر العالم در بیروت، از آنتن این شبکه پخش می شود.