به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، محسن امیریوسفی در شب منوچهر مصیری با کنایه به مجری برنامه «هفت» گفت: این فرصت خوبی است که به یکی دیگر از کارگردانان سینمای ایران تبریک بگویم، به خاطر این که توانست به توقیف مجدد «خانه پدری» کمک کند؛ به آقای لطیفی همکار عزیزمان که در برنامه «هفت» گفت قلبش بابت دیدن این فیلم ناراحت شد... به عنوان آدمی که سالها پیش خودم با سکته مغزی مواجه شدم و تا پای مرگ رفتم، امیدوارم خداوند به آقای لطیفی تن سالم بدهد اما لطف کند لیست بیماری‌های دیگرش را هم به بنده بدهد و من موظفم که به کارگردان‌های دیگر بسپارم که خدای ناکرده فیلمی مغایر با دیگر ناراحتی‌های جسمی و روحی ایشان ساخته نشود!