به گزارش برنا از قزوین، رییس هیات پزشکی ورزشی استان گفت: با توجه به وقفه 3 ماهه ایجاد شده در ورزش کشور به علت شیوع بیماری کرونا و تعطیلی اماکن ورزشی، در راستای حمایت از جامعه ورزشی کشور مقرر گردید در خصوص آن دسته از ورزشکارانی که عضویت خدمات درمانی آنها از تاریخ 98/12/1 لغایت 99/3/31 به پایان رسیده است در صورت تمدید عضویت تا تاریخ 99/3/31 اعتبار عضویت آنها به صورت پیوسته از پایان تاریخ اعتبار در نظر گرفته خواهد شد.

مدبر افزود: همچنین سرانه حق عضویت سال 99 به مانند سال 98 مبلغ 20 هزار تومان (یکساله) تعیین گردید.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: