به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ محمد قاسمی در هفتاد و یکمین جلسه ستاد کرونای استان قزوین که عصر پنجشنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: طولانی شدن بیماری کرونا موجب شده برخی افراد دچار عادی انگاری شوند البته باید زندگی با ویروس را بپذیریم اما توجه به شرایط آن یک ضرورت است.

وی افزود: تشکیل صف در روزهای گذشته و دید و بازدید نوروزی و حضور در تجمع و مراسم پیامدهایش امروز مشخص شده و استان را دچار بحران کرده که مدیریت بسیار سخت شده است.

داستان قزوین بیان کرد: باید افراد ناقل شناسایی و قرنطینه شوند زیرا تردد آزادانه آنها در شهر بسیار خطرناک و نگران کننده است.

قاسمی اضافه کرد: شرایط زیرساخت های بهداشتی در استان مناسب نیست و با ورود به موج جدید دیگر کادر درمان هم قادر به پاسخگویی نیستند و این وضعیت چالش برانگیز  شده است.

جلسه 4333

وی اظهارداشت: ایجاد شرایط درمان در خانه با توجه به کمبود تخت های بیمارستانی بسیار مهم و ضروری است و با تامین کپسول های اکسیژن باید درمان با کمک خانواده ها بیشتر شود.

دادستان قزوین گفت: از مدیران واحدهای صنعتی انتظار می رود در این روزها به یاری استان آمده و نیازهای درمانی و کپسول اکسیژن بیماران را تامین کنند تا کارها تسریع شود.

وی از آمادگی دستگاه قضایی در شرایط کنونی هم خبر داد و یادآورشد: با همه توان در خدمت مردم استان هستیم تا از پیک بیماری جدید هم عبور کنیم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: