به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، در این دیدار عبدالرسول دریایی با اشاره به اهمیت فعالیت واحدهای حقوقی به ویژه در مجموعه شیلات گفت: مستندسازی اراضی شیلاتی، برگزاری مزایده ها و مناقصات شیلات هرمزگان، برگزاری کمیسیون های تخلفات شیلاتی، حل و فصل دعاوی حقوقی و همچنین بستر سازی و واگذاری مدیریت بنادر صیادی به تعاونی های صیادی را از اهم اقدامات حقوقی شیلات هرمزگان می توان نام برد.

وی ضمن تشکر از همکاری ها و همراهی های اداره کل حقوقی سازمان شیلات ایران با شیلات هرمزگان تصریح کرد: خوشبختانه مجموعه حقوقی شیلات همواره توانسته موجبات تسهیل در ارائه خدمات به بهره برداران را فراهم سازد .

مدیرکل حقوقی سازمان شیلات ایران همچنین در سفر خود به هرمزگان ضمن بازدید از بندر صیادی بندرعباس، از وضعیت واگذاری و مدیریت این بندرصیادی نیز بازدید کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: