به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، اسلام بهرامی گفت : با توجه به  اهمیت ویژه مدیریت جامع حوزه آبخیز و حفظ منابع آب و خاک در شهرستان جاسک پروژه اجرای عملیات مکانیکی حوزه گورباجا این شهرستان  از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی 98 شامل احداث سازه سنگی ملاتی به ارتفاع مفید 5 متر ، با پیشرفت فیزیکی 70 درصدی در حال انجام است.

وی افزود : هدف از اجرای این پروژه کنترل سیلاب و بهره وری از آن ،حفظ منابع آب و خاک ،تقویت سفره های زیرزمینی و افزایش آبدهی چشمه تامین آب روستای پایین دست می باشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: