به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، علی مظفری در نشست با بازرسان کار اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی هرمزگان بر ارتقای ایمنی کارگاهها با ابلاغ به موقع و صحیح ، بررسی تمام موارد مربوط به ایمنی در کارگاهها ، بازرسی از جایگاههای سوخت و  تاکید بر رعایت آئین نامه های مرتبط توسط بازرسان کار بمنظور پیشگیری از حوادث تاکید کرد.

 وی با بیان اینکه در مناطق ویژه و آزاد استفاده از نام بازرسی در چارت ممنوع است، اظهار داشت: در برخی مناطق ویژه اقتصادی و تجاری صنعتی افرادی را با عنوان بازرس کار بکار گرفته و برای آنان حکم صادر می کنند که این امر تخلف از قانون و مقررات است و با استناد به مقاوله‌نامه‌های سازمان بین المللی کار از جمله مقاوله نامه شماره 81 با عنوان" بازرسی کار" و همچنین تصریح ماده 96 قانون کار، شغل بازرسی کار و بازرسی از کارگاهها، از وظایف حاکمیتی است.

رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت: بازرسان کار در هنگام بازرسی باید به وسائل حفاظت  فردی مورد تایید مرکز توجه داشته باشند و در راستای موارد 89و 90قانون کار نظارت های لازم ایمنی  بر تجهیزات کارگاهها و لوازم حفاظت فردی مناسب و متناسب را داشته باشند.

امیرعباس  پرکنی افزود: آموزش های ایمنی در سامانه جامع روابط کار تعریف شده که در هر دوره  50 نفر تحت آموزش های مجازی قرار می گیرند و برگزاری آزمون نیز  به صورت الکترونیکی است.

در این نشست مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان به نقش آموزش بازرسان کار در جهت ارتقای سطح ایمنی در کارگاهها تاکید کرد و گفت: با توجه به عدم وجود برخی رشته های تخصصی در حوزه ایمنی در استان، آموزش بازرسان کار یک ضرورت است.

هادی ابراهیمی افزود: آموزش کار گران کارفرمایان و پیمانکاران و اندازه گیری عوامل سخت و زیان اور محیط کار و بررسی حفاظت فنی و ایمنی از وظایف مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار است که در این ظرفیت  در استان وجود دارد و با مشارکت بخش خصوصی، این مرکز تجهیز و وزارتخانه متبوع برای تامین نیروی انسانی آن نیز مساعادت لازم را داشته باشد.

وی تعطیلی کارگاههای ناایمن، اختصاص شعب ویژه در دادسرا، بازرسی هدفمند از کارگاهها با خطر زیاد، الزام به انجام ارزیابی ریسک  توسط شرکتها، تدوین دستورالعمل های کار ایمن، الزام به آموزش کار ایمن در کارگاهها و استفاده از ظرفیت دستگاههای دیگر در جهت ایمنی کارگاهها از عوامل موثر در کاهش حوادث است.

در این نشست بازرسان کار، مسایل، مشکلات و پیشنهادات خود را در جهت صیانت از نیروی کار و رعایت هر چه بهتر موارد ایمنی در کارگاههای استان مطرح کردند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: