به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، سید عبدالرضا اشرف منصوری با اشاره به کاشت کلزا و گندم در استان و مبارزه با علف های هرز در این مزارع طبق دستورالعمل های سازمان حفظ نباتات کشور اظهار کرد: تاکنون 343 هکتار مبارزه شیمیایی بر علیه علف های هرز مزارع کلزا و 237 هکتار مبارزه با علف های هرز مزارع گندم در استان هرمزگان انجام شده است.

وی همچنین افزود: هرساله جهت جلوگیری از خسارت علف های هرز در مزارع زراعی استان عملیات ردیابی و مبارزه طبق توصیه های فنی کارشناسان جهاد کشاورزی و توسط بهره برداران انجام می گردد. 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: