به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، کریم یاوری در حاشیه بازدید از بنگاههای مشکل دار بندرعباس واقع در شهرک صنعتی افزود: صیانت از نیروی کار فقط در رسیدگی های حقوق به خواسته و درخواست های قانونی کارگران و نیروی کار خلاصه نمی شود  بلکه گره گشایی از مشکلات بنگاههای اقتصادی که محل کار و کسب معیشت کارگران است در اولویت خود کارگران و خواسته های به حق آنان است.

وی افزود: از ویژگی های قابل تحسین کارگران و نیروی کار در کشور این است که قبل از تقاضای حقوق قانونی خود با کارفرمایان در چاره اندیشی برای رفع مشکلات بنگاههای اقتصادی همراهی و همکاری درخور توجه و ویژه ای دارند.

یاوری اظهارداشت: در وهله اول، حل مشکلات بنگاههای اقتصادی مشکل دار به عهده کارفرمایان،مالکان، سهامداران و مدیران مسئول بنگاهها و در مرحله دوم مسئولیت متوجه وزارتخانه ها و سازمان های صادر کننده مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری و بانک هایی است که تسهیل و رفع موانع تولید در استانها و ستاد ملی کشوری تسهیل در رفع موانع تولید قانونا مکلف به گره گشایی و  چاره اندیشی برای رفع  مشکلات بنگاههای اقتصادی مشکل دار هستند.

مشاور و نماینده ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی در جهت صیانت از نیروی کار و پشتیبانی و حمایت از کارگران و حفظ و تثبیت فرصت های شغلی و پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاهها در کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید در استانها که به ریاست استانداران و اعضا تشکیل می گردد و نیز ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشوری حضوری فعال و موثر دارد و در پیگیری حل مشکلات بنگاهها از هیچ کوششی فروگذار نیست.

مشاور و نماینده ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در استان هرمزگان برخی از کارگران پیمانکاری ها و پروژه ها و شهرداری ها دارای مطالبات معوق هستند که باید با تشکیل جلسات مشترک کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید و کمیسیون های کارگری به این موضوع رسیدگی و در حل و فصل آن اهتمام نمایند.

در استان هرمزگان 152 جلسه کارگروه تسهیل و رفع تولید موانع و کمیته های زیرمجموعه آن  برای بررسی ، رسیدگی و حل و فصل بنگاههای مشکل دار استان برگزار شده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: