به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، احمد رحیمی با بیان اینکه روند صعودی جایگاه ارزیابی عملکرد استان هرمزگان از سال ۹۶ شروع شده است، اظهار داشت: جایگاه استان در ارزیابی از مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی رتبه ۲۷ بود که با تلاش همه معلمان، مدیران و کارکنان ستادی، این جایگاه به هشت کشور ارتقاء یافته است.

وی بیان داشت: استان هرمزگان بر اساس نتایج ارزیابی سال ۹۸ وزارت آموزش و پرورش در بین ادارات کل استانها در بهبود شاخص‌های اختصاصی از رتبه 23 کشور به جایگاه ۱۶ و در شاخص های عمومی در رتبه ۷ کشور ایستاد.

رحیمی ادامه داد: هرمزگان به استناد مصوبه شورای عالی اداری از چهار سطح ضعیف تا عالی، با مجموع یک هزار و 803 ممیز 48 صدم نمره در بهترین رتبه یعنی جایگاه عالی قرار گرفته است.

رئیس اداره ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: از شاخص های عمومی می توان به افزایش بهره وری، توانمند سازی نیروی انسانی، استقرار و توسعه دولت الکترونیک، تکریم ارباب رجوع، اصلاح ساختار و تمرکززدایی اشاره کرد.

رحیمی با اشاره به شاخص های اختصاصی و عمومی مورد نظر، افزود: افزایش کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت عملکرد دستگاههای اجرایی، همچنین توسعه فرهنگ عدالت گستری، آگاهی مردم از عملکرد سازمانها، ترویج فرهنگ کار گروهی به جای فردی ونیز تقویت وجدان کاری و انضباط اجتماعی را می توان از شاخص های اختصاصی مورد ارزیابی در این جشنواره نام برد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: