به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، ایوب شکاری گفت : مرتعداران باید هرساله نسبت به پرداخت عوارض دام و همچنین تمدید پروانه چرای دام خود بمنظور بهره برداری و استفاده از مراتع اقدام نمایند و قوانین و مقررات چرا ، را رعایت نمایند در همین راستا سیزدهم اسفند سال جاری توسط مرتعداران این شهرستان مبلغ 9200000 ریال عوارض پرداخت گردیده است .

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: