به گزارش برنا، مصطفی مازندرانی با اعلام این مطلب افزود: رفع تصرف این اراضی که ارزش تقریبی آنها بالغ بر186میلیارد و 208 میلیون ریال برآورد شده است، وفق دستور دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قشم در معیت مامورین فرماندهی انتظامی بخش شهاب شهرستان قشم انجام شد.

وی گفت: عملیات رفع تصرف این اراضی که از سوی ماموران این یگان با حضور متصرف  انجام شد، بدون حادثه یا مشکلی صورت گرفت. 

رییس یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم همچنین از نصب سه عدد تابلو هشدار اراضی خالصه دولتی از سوی این یگان دراین زمین رفع تصرف شده خبر داد.

مازندرانی با تاکید بر تداوم این این گونه اقدامات برای احقاق حقوق مردم جزیره از حمایت های قانونی رضا صفایی دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قشم و همچنین از فرماندهی نیروی انتظامی و سایرمسئولینی که در این امر با یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم همکاری داشته اند، صمیمانه تقدیر و تشکر کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: