مصطفی طیبی افزود : گرمای زود رس هوا و افزایش ناگهانی مصرف برق باعث بوجود آمدن مشکلات فنی در شبکه تولید، انتقال و توزیع برق هرمزگان شده است.

وی اضافه کرد : این شرایط مشکلاتی برای  شبکه تولید، انتقال و توزیع برق ایجاد کرد که ناگزیر به مدیریت اضطراری و اعمال خاموشی شدیم.

معاون بهره برداری شرکت توزیع برق هرمزگان اظهار کرد : تلاش همکاران در صنعت برق و بخش تولید، انتقال و توزیع بر این است که خاموشی‌های کمتری اعمال شود.

وی با اشاره به اینکه نمی‌توان گفت که شبکه پایدار ۱۰۰ درصدی داریم، عنوان کرد : براساس تمهیدات وزارت نیرو در سطح تولید امیدواریم تا یک ماه آینده خاموشی‌ها به حداقل برسد.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: