به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، دکتر ایرج حیدری در جلسه کارگروه آرد و نان استان هرمزگان با تاکید بر انجام کار کارشناسی در احداث کارخانجات آرد در استان، عنوان کرد: توسعه کارخانه های جدید آرد در هرمزگان با انجام کار کارشناسی و متناسب با نیاز مناطق مختلف استان باشد.

وی افزود: صاحبان کارخانجات فعال تولید آرد در هرمزگان اگر در روند فعالیت با موانع و مشکلاتی روبرو هستند مشکلات خود را به دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان منعکس نمایند تا با اتخاذ تدابیر لازم زمینه رونق این بخش مهیا گردد.

حیدری با تاکید بر ارتقای کیفیت نان در هرمزگان، تصریح کرد: فرمانداران و کارگروه های شهرستانی آرد و نان، نظارت ها بر نانوایی ها را جهت بهبود کیفیت نان با افزایش بازدید های میدانی مستمر از واحد‌های صنفی در دستور کار خود قرار دهند.