به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ عامری اظهارداشت: دومین دوره بازی زرون به همت موسسه پویانمای جنوب بااجرای مصطفی ذاکری مورخ جمعه 24آبانماه باحضوربیش از100نفر از جوانان در مجموعه خلیج فارس برگزار می گردد.

وی افزود: قسمت اول این بازی با همراهی هشتاد نفر در قالب بیست و دو تیم گریزی به تاریخ هرمز و هرمزگان زد و داستانی را تحت عنوان معمای رمازا روایت کرد.

عامری تصریح نمود: قسمت دوم این بازی با ظرفیت صد و شصت نفر در قالب چهل تیم، بیست و چهارم ابان ماه در مکان ورزشگاه خلیج فارس به اجرا در می اید.

در این قسمت به پرورش کار تیمی و حل معماهای ریاضی ، معماهای موسیقیایی ، بینایی ، جدولی و تعاملی پرداخته می شود و تحرک بالا از ویژگی های اصلی آن خواهد بود.

این بازی در اینده ای نه چندان دور در سطح محله های شهر و با تعداد زیاد جمعیت قابل اجرا می باشد.این تیم استارت اپی در پی ایجاد بستر های فناورانه با استفاده از تکنولوژی های روز برای ارتقا سطح سرگرمی های خود می باشد.

گفتنی است:

زرون یک بازی محیطی تعاملی است که از دنیای واقعی بعنوان یک پلتفرم استفاده می کند. به این سبک از بازی Alternative Reality Game یا بازی واقعیت نیز گفته می‌شود. این فرم از طریق درگیری بازیکنان با یک داستان رخ می‌دهد و با توجه به پاسخ آنان تکامل می یابد. بازیکنان باید معماهایی را در دنیای واقعی پیدا و حل کنند تا به پایان بازی برسند.