به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ یعقوب دلدار اظهار کرد : با نظر مساعد رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان تمامی دریچه های سد آبدبه در این شهرستان به صورت کامل گشوده شد.

وی افزود : این دریچه ها جهت جلوگیری از خسارات احتمالی به بخش کشاورزی بر اثر بارندگی های آتی  بصورت کامل گشوده شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: