افشین جاودانی هما در گفتگو خبرگزاری برنا مطرح کرد:بسیاری از مشکلات دسترسی به اینترنت دانشجویان به سایت دانشگاه های آزاد بررسی و مشکل آن ها حل شده است.

وی افزود :دانشجویانی که هم چنان این مشکل را دارنند می توانند با پشتیبانی دیتا و یا شماره 2010تماس گرفته و مشکل خود را بیان کرده وکارشناس بررسی خواهند کرد.

وی با اشاره به دلیل قطعی وعدم دسترسی به سایت های دانشگاه آزاد مطرح کرد:تغییرات ارتباطی ،به روز رسانی سرورهای از جمله مهم ترین مکشلات عدم دسترسی به سایت های دانشگاه آزاد می باشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: