هادی زرینی در گفتگو با خبرگزاری برنا از همدان مطرح کرد:از ابتدای شیوع کرونا مصوب شده که پاداشی برای پرستاران بخش کرونا پرداخت شود که مرحله اول این پرداخت انجام و مراحل دوم و سوم طی روزهای آینده پرداخت خواهد شد.

وی گفت:در مرحله دوم و سوم پاداش های کرونایی براساس لیست و سند بیمارستان و کدهایی که برای عزیزانی که در بخش کرونا خدمت می کردند انجام می شود .

رئیس نظام پرستاری استان همدان، افزود :افرادی که براساس کد پرداختی آن ها کمتر 50هزار تومان بود از لیست پرداخت حذف شدند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: