سیدهادی حسینی بیدار در گفتگو با خبر گزاری برنا از همدان مطرح کرد :با توجه به طرح یکپارچه سازی طرح های شرکت آب و فاضلاب استان همدان در نظر داریم  تا پایان سال جاری 5 روستای سمین ، آبرو ،چشین ،ارزان فود و یلفان از شبکه فاضلاب بهرمند خواهند شد .

وی با اشاره به سفر وزیر نیرو و افتتاح 5مجتمع آب رسانی عنوان کرد : همزمان با سفر وزیر نیرو  به استان همدان 5 طرح  مجتمع آب رسانی و 11 طرح تک روستایی با اعتبار بالغ بر  47 ملیارد تومان در غالب پویش الف –ب ایران افتتاح خواهد شد .

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان، افزود :تصفیه  خانه فاضلاب سمین در این پویش افتتاح خواهد شد  وچند تصفیه خانه نیز در بخش روستایی به بهربرداری خواهد رسید.

وی با اشاره بااینکه در مصرف آب در استان همدان در نقطه سر به سر قرار داریم بیان کرد :  در شهر همدان با ظرفیت 1750لیتر بر ثانیه تولید آب در نقطه سر به سر قرار داریم که اگر مردم در مصرف خود مدیریت نداشته باشند با کمبود آب مواجه خواهیم شد .

حسینی بیدار عنوان کرد :سیستم آب رسانی مورد استفاده در استان همدان هوشمند است و این سیستم کمک می کند که آب به سراسر استان مدیریت شده و با رعایت تعادل و منطق به دست مشترکین برسد .

وی افزود : اسد آباد ونهاوند بیش ترین مصرف کنندگان آب در استان همدان و شهرستان تویسرکان کمترین مصرف کننده در استان می باشند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان با اشاره با بر خورد با متخلفین در تصفیه فاظلاب بیان کرد :با متخلفین که بدون مجوز از سازمان های مربوطه اقدام به تسویه غیر قانونی فاظلاب بر خورد جدی و قانونی خواهد شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: