به گزارش خبرنگار برنا از همدان، حمید سیفی صبح چهارشنبه در دیدار با نمایندگان طلاب استان همدان، اظهار کرد: آنچه که امروز بیش از هر مسئله ای نیازمند توجه ویژه است بحث فرهنگ است.

وی ادامه داد: یکی از مکان هایی که مسئولین و مروجین فرهنگی می توانند به صورت چهره به چهره با جوانان و ورزشکاران دیدار و گفتگو داشته باشند اماکن ورزشی است لذا تقاضا داریم در راستای ارتقاء بنیه اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی جوانان و ورزشکاران راهکارهای همکاری هرچه بیشتر با اداره کل ورزش و جوانان در جلسات متمادی بررسی شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ ورزش در جامعه، گفت: روحانیون با توجه به جامعه هدف گسترده ای که دارند می توانند در این بحث مهم که مورد توجه ائمه معصوم و مقام معظم رهبری است تلاش کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه باید در جامعه یک ساختار اجتماعی حاکم شود، گفت: ارتباط گیری با جوانان متضمن سالم سازی جامعه است.

مدیرکل ورزش و جوانان در پایان با تاکید بر اینکه ورزش یک ارزش است، گفت: ترویج ارزش ها و شعاعر دین از وضایف همگانی ماست لذا باید در این حوزه برنامه ریزی همه جانبه صورت گیرد ما نیز هر آنچه در توان داشته باشیم به کار خواهیم گرفت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: