به گزارش خبرنگار برنا از همدان و به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی وآبخیزداری استان همدان، اسفندیار خزایی با بیان اینکه مردمداری باید هنر منابع طبیعی باشد، عنوان کرد: مردم در حفظ و حراست از منابع طبیعی نقش بسیار مهم و کلیدی بر عهده دارند.

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان همدان گفت: حفظ منابع طبیعی تنها با برخورد قهری، برخورداری از تجهیزات، تشدید قُرق بانی و تشکیل پرونده تخلف یا لوایح حقوقی امکان پذیر نیست بلکه باید توجه داشت که مهمترین نقش در حفظ منابع ارزشمند طبیعی، مردم و بهره برداران محلی هستند.

خزایی افزود: به دلیل امکانات محدود دولت در این عرصه ها، جلب مشارکت، دوستی، همدلی و همراهی مردم و تشکل‌های زیست محیطی برای حفظ انفال و میراث گذشتگان یک مقوله اجتناب ناپذیر است و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان از این همراهی استقبال می‌کند.

وی با بیان نقش موثر مردم در حفاظت هدفمند از طبیعت اظهار کرد: با ساز وکارهای سازنده و مفید می‌توان برای ترغیب و تشویق مردم که پیشگامان عرصه حفاظت از منابع طبیعی هستند، نسبت به حفاظت از این منابع ارزشمند بیش از گذشته امیدوار بود.

خزائی ادامه داد: نیروهای منابع طبیعی این استان با کمترین امکانات و تجهیزات، همواره با جان و دل حفاظت از میراث گرانبها و ارزشمند طبیعی را سر لوحه کار خود می‌دانند و بدون هیچ چشم داشتی از این منابع حیاتی مراقبت می‌کنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: